سلام دوست عزیز خوش اومدی

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Most Popular

لب تاپلب تاپ
۱۳۹۲-۰۸-۲۳ ۱۳:۲۰:۱۰الکترونیک385 تومان
طرفدار دکوراسیون داخلی منزل سیاه و سفید هستید ؟ ما مجموعه ای از اتاق های تک رنگ ...

 

Module Icon

<div class="jm-icon"><a href="/#link"><img src="/images/modules/icon.png" border="0" /></a></div> <div class="jm-custom-title">Best Classifieds Portal!</div> <div class="jm-custom-subtitle">Here you will sell quickly and find things easy!</div>

 

Best Classifieds Portal!
Here you will sell quickly and find things easy!

 

Animated hover CSS3 effects for images

This code allows you to display an image and its description with animated CSS3 effect.
Note: If you would like to add your own text into the image description, just modify the code below or edit an existing code in the custom module of the demo template.

 

Example 1

<div class="ch-item ch-first" style="background: url('/images/modules/animated.jpg') no-repeat;"> <div class="ch-info"> <div class="ch-container"> <div class="ch-outer"> <div class="ch-inner"> <p><a href="/#link">CHECK OUR<br /><span class="smaller">NEW OFFER!</span></a></p> </div> </div> </div> </div> </div>

 

 

Example 2

<div class="ch-item ch-second" style="background: url('/images/modules/animated.jpg') no-repeat;"> <div class="ch-info-wrap"> <div class="ch-info"> <div class="ch-info-front"> </div> <div class="ch-info-back"> <div class="ch-container"> <div class="ch-outer"> <div class="ch-inner"> <p><a href="/#link">CHECK OUR<br /><span class="smaller">NEW OFFER!</span></a></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

 

 

Example 3

<div class="ch-item ch-third"> <div class="ch-info"> <div class="ch-info-front" style="background: url('/images/modules/animated.jpg') no-repeat;"> </div> <div class="ch-info-back"> <div class="ch-container"> <div class="ch-outer"> <div class="ch-inner"> <p><a href="/#link">CHECK OUR<br /><span class="smaller">NEW OFFER!</span></a></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

 

 

Image Borders

<img class="border_img1" src="/image.jpg" />
Typography

 

<img class="border_img2" src="/image.jpg" />

 

<img class="border_img3" src="/image.jpg" />
Typography

 

Video

<div class="view view-video"><img src="/images/modules/video.jpg" border="0" alt="Video" /> <div class="mask"> <span class="space"> &nbsp; </span> <a class="modal readmore" href="/#link" rel="{handler: 'iframe', size: {x: 800, y: 600}}"><span class="jm">Watch the Video</span></a></div>

 

Headings

This is Heading One (h1)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.


This is Heading Two (h2)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.


This is Heading Three (h3)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.

This is Heading Four (h4)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.


This is Heading Five (h5)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.


This is Heading Six (h6)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.

 

Numered blocks

<p class="jm-block"><span class="jm">01</span>Text goes here</p>

01Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris.

02Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris.

03Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris.

<p class="jm-block second"><span class="jm">a</span>Text goes here</p>

aLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris.

bLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris.

cLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris.

 

Colored blocks

this is a paragraph with the class "blue"
<p class="blue" > Text goes here</p>

 

this is a paragraph with the class "green"
<p class="green" > Text goes here</p>

 

this is a paragraph with the class "red"
<p class="red" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "bluefill"
<p class="bluefill" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "greenfill"
<p class="greenfill" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "redfill"
<p class="redfill" > Text goes here</p>

 

Quote blocks

this is a paragraph with the class "quote-left"
<p class="quote-left" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "quote-right"
<p class="quote-right" > Text goes here</p>

 

Icon blocks

this is a paragraph with the class "jmbadge"
<p class="jmbadge" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "jmcalendar"
<p class="jmcalendar" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "jmchat"
<p class="jmchat" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "jmcheck"
<p class="jmcheck" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "jmcloud"
<p class="jmcloud" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "jmdirection"
<p class="jmdirection" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "jmdivide"
<p class="jmdivide" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "jmerror"
<p class="jmerror" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "jmfire"
<p class="jmfire" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "jmflag"
<p class="jmflag" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "jmheart"
<p class="jmheart" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "jmhome"
<p class="jmhome" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "jminfo"
<p class="jminfo" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "jmlist"
<p class="jmlist" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "jmmail"
<p class="jmmail" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "jmpeople"
<p class="jmpeople" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "jmstar"
<p class="jmstar" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "jmstat"
<p class="jmstat" > Text goes here</p>

 

Unordered lists


Default list
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
This is a list with the class "jm-color"
Enter the class name to ul tag <ul class="jm-color">
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
This is a list with the class "jm-color2"
Enter the class name to ul tag <ul class="jm-color2">
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum

 

Ordered lists


Default list
 1. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 2. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 3. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  1. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  2. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   1. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   2. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   3. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
This is a list with the class "jm-roman"
Enter the class name to ol tag <ol class="jm-roman">
 1. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 2. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 3. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  1. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  2. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   1. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   2. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   3. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
This is a list with the class "jm-alpha"
Enter the class name to ol tag <ol class="jm-alpha">
 1. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 2. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 3. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  1. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  2. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   1. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   2. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   3. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum

 

Social icons

<div class="jm-social"> <div class="jm-social-title">Follow us on</div> <p class="jm-icons"> <a class="jm-facebook" href="/#link"><span class="bg">&nbsp;</span><span class="ttip">facebook</span></a> <a class="jm-twitter" href="/#link"><span class="bg">&nbsp;</span><span class="ttip">twitter</span></a> <a class="jm-google" href="/#link"><span class="bg">&nbsp;</span><span class="ttip">google plus</span></a> <a class="jm-pinterest" href="/#link"><span class="bg">&nbsp;</span><span class="ttip">pinterest</span></a> </p> </div>

 

 

Custom Module

<div class="jm-slider-custom"> <div style="text-align: center;"> <h3 class="title">Trendy Shirt</h3> </div> <p><a class="category" href="/#link">Fashion</a></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/modules/mediatools_separator.png" border="0" alt="" /></p> <p style="text-align: center;"><span class="price">38.00$</span></p> <p style="text-align: center;"><a class="readmore2" href="/#link">check offer</a></p> </div>

 

TRENDY shirt

Fashion

38.00$

check offer

 

<div class="jm-special clearfix"> <div class="td1"><img src="/images/modules/suit.jpg" border="0" /></div> <div class="td2"> <h3 class="title">Stylish Suit</h3> <a class="category" href="/#link">Fashion</a> <a class="readmore2" href="/#link">check offer</a></div> <div class="td3">580$</div> </div>

 

STYLISH SUIT

Fashion check offer
580$

 

Read More Button

This is a read more link with the class "readmore"
Enter the class name to a tag <a class="readmore" />

Read more

 

This is a read more link with the class "readmore2"
Enter the class name to a tag <a class="readmore2" />

Read more

 

This is a read more link with the class "readmore3"
Enter the class name to a tag <a class="readmore3" />

Read more