محیط زیست استان هرمزگان

هرمزگان یک
IMAGE, منطقه حفاظت شده خور خوران اين منطقه در شرق منطقه حفاظت شده حراي قشم واقع شده است كه 2580 هكتار وسعت داشته و آخرين حد رويشگاهي مانگرو ها در منطقه مي باشد اين بخش آخرين حد غربي تالاب بين المللي  خور  خوران مي باشد كه از جنوب به خليج فارس واز شرق به منطقه حفاظت شده حرا و از غرب به...,
IMAGE,   منطقه حفاظت شده جزیره فارور   تاریخ حفاظت و سابقه آن :   درسال 1995 اسکات جزیره فارور رابه عنوان نمونه مطلوبی از جزایر صخره ای فرا کرانه ای خلیج فارس برای حمایت از کلنی های نسل آور پرستوی دریایی به شبکه تالابهای مهم خاورمیانه معرفی کرده و جایگاه حفاظت شده جزیره فارور دربین...,
هرمزگان دو
IMAGE, موقعیت ، وسعت ودامنه تغییرات ارتفاع منطقه : منطقه پرزوئیه درشمال شهرستان بستک، بین مختصات جغرافیایی ״6  ׳16 ˚ 27 الی ״00  ׳33 ˚27 عرض شمالی و ״18  ׳10 ˚54 الی ״24  ׳58 ˚54 طول شرقی  واقع شده است این منطقه از شمال و غرب به شهرستان لارستان در استان فارس، از جنوب به شهرستان بستک، از شرق به...,
هرمزگان سه
IMAGE,   پناهگاه حیات وحش شیدور   کلیات : جزیره شیدور با مساحت 98 هکتار در 170 کیلومتری شهر بندرلنگه و در مجاورت جزیره لاوان واقع شده است. این جزیره یکی از جزایر غیرمسکونی خلیج فارس می باشد که به دلیل  داشتن شرایط زیستگاهی و امنیتی مناسب در فصول بهار و تابستان زیستگاه امنی برای انواع...,
هرمزگان چهار
IMAGE, جزیره هرمز موقعیت جغرافیایی:جزیره هـــرمز در دهانه تنگه هرمــز، در مدخل ورودی خلیــج فارس از دریای عمان بین موقعیت جغرافیــایی"10 ' 25 ْ56 تا "8 '30 ْ56 طول شرقی و" 7 ' 2 ْ27 تا "25' 6 ْ27 عرض شمالی واقع شده است. راه دسترسی : فاصله جزیره هرمز تا بندرعباس 71/9 مایل دریایی ( 18 کیلومتر) تا جزیره قشم...,

هرمزگان

منطقه حفاظت شده جزیره فارور

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

منطقه حفاظت شده جزیره فارور

 

تاریخ حفاظت و سابقه آن :

 

درسال 1995 اسکات جزیره فارور رابه عنوان نمونه مطلوبی از جزایر صخره ای فرا کرانه ای خلیج فارس برای حمایت از کلنی های نسل آور پرستوی دریایی به شبکه تالابهای مهم خاورمیانه معرفی کرده و جایگاه حفاظت شده جزیره فارور دربین مناطق حفاظت شده کشور ظاهراً ازاهمیت ویژه ای برخوردار بوده واهمیت آن نیز مرتباً موردتائید قرارگرفته به همین جهت هرگونه دخل وتصرف ویافعالیت در این جزیره باید بانظر سازمان محیط زیست باشد .

 

موقعیت جغرافیایی :

 جزیره فاروراستان هرمزگان ، تابع شهرستان ابوموسی ودهستان تنب می باشد . این جزیره درفاصله 36 مایلی ( Km67) شهر ابوموسی وهمچنین درفاصله 141 مایلی ( Km 262) بندرعباس و km 5/57 جزیره کیش و 24مایلی ( km 45) شهربندرلنگه قرارگرفته است . فاصله آن تانزدیکترین نقطه پهنه خشکی کشور ( راس بستانه ) درحدود 22کیلومتراست .

بزرگترین ابعاد طولی وعرضی جزیره km 5/4و Km  5/7 بوده ومختـــصات جغرافیایی آن 29  54 تا 33   54 طول شرقی و 15   26 تا 19  26 عرض شمالی است .

 

  • وسعت : 2620 هکتار

 

  • دامنه تغییرات ارتفاع : بین صفرتا 14متر ازسطح دریای آزاد

 

 

  • وضعیت طبیعی ( توپوگرافی – تیپ منطقه ، ووضعیت اقلیمی و ... )

 

آب وهوا واقلیم

این جزیره جزو نواحی گرم ومرطوب است ورطوبت هوا درآن به نسبت بالامی باشد. میانگین دمای سالانه آن 27 درجه سانتیگراد بوده و تابستانهای بسیارگرم داشته ودمای آن دراین فصل به 45 درجه سانتی گراد تا 47  درجه سانتی گراد نیزمی رسد . ودرزمستان دمای آن همیشه بالاتر از10 درجه سانتی گراد است .

 

میزان متوسط بارندگی سالیانه دراین جزیره درحدود 200 میلی مترمی باشد که درمدت زمان کم و به صورت رگبارنازل می شود.

 

زمین شناسی

جزیره فارور دراصطلاح زمین شناسی ، گنبدنمکی بزرگی است که ازاعماق زمین تحت تاثیرعوامل خاص زمین شناسی به بالارانده شده وپس از قطع طبقات زمین به صورت گنبدی ازکف دریا خارج شده است .

عناصرتشکیل دهنده این مجموعه عبارتنداز سنگهای رسوبی نظیر آهک های سیاه گچ ، نمک ومواد آذرین مانند بازالت ، تراکیت ، ریولیت وکانی های مختلف است . جزیره فارور براساس نقشه تکتونیک ایـران ، درمحدوده یکی ازفعالترین کمربندهای زلزله خیز جهان قرارگرفته وبارها درجریان ومسیر زلزله های شدیدی که نواحی جنوبی ایران رابه لرزه درآورده است قرارداشته است .

 

توپوگرافی

جزیره فارور ازیک توده ارتفاعات آتشفشانی و رسوبی تشکیل شده است وبه طورکلی جزیره ای تپه ماهـــــوری باارتفاعات صخره ای که درمسیرهای مختلفی کشیده شده است ودرمیان این ارتفاعات دره هایی بوجودآمده اند.

مرتفع ترین قسمت جزیره ، تپه ماهورهای مرکزی جزیره می باشند که بزرگترین نقطه ارتفاعی جزیره 145 متر می باشد دراین ناحیه قرارگرفته است .

جزیره فارور بطور کلی درحاشیه کناره ها ودارای بریدگیهای فراوانی است که بیشتر متصل به دامنه کوهها است . این وضع درضلع شرقی جزیره بیشتر دیده می شود.

عمق آب درکرانه جنوبی جزیره کمتر ودرکرانه های شمالی وشرقی وغربی عمق اب به 30 متر نیز می رسد که نشانگر ارتفاع زیاد صخره های ساحلی نسبت به بستردریامی باشد ضمناً درناحیه غربی جزیره چند تخته سنگ نیزدرنزدیکی سواحل جزیره سرازآب بیرون آورده اند که درواقع امتداد ارتفاع جزیره درداخل دریا محسوب می شود.

 

خاک شناسی

خاک دراین جزیره فقط درکف دره ها و ضلع جنوبی جزیره که دشت همواری وجود دارد، یافت می شـــــود. اکثرنواحی جزیره پوشیده ازسنگهای فرسایش یافته وخردشده می باشد وخاکهای کف دره های نیز درواقع خاکهای آبرفتی می باشد عمق خاک دراین نواحی کم ودرشت دانه ودارای مقداری هوموس می باشدکه ازلاشبرگ گیاهان فراوان موجود درکف دره ها بوجود آمده است .

درناحیه جنوبی دشت نسبتاً همواری وجود دارد که باعث شده خاکهای این منطقه توسط باران شسته نشده ودرگذشته دراین نواحی زراعت انجام می شده است خاک دراین منطقه بیشتر شنی – رسی بوده ودارای عمق متوسط ومواد آلی آن بسیارناچیز است .

 

پوشش گیاهی

جزیره فارور همانند جزایر دیگر خلیج فارس دارای فلور گرمسیری خلیج – عمان می باشد . پوشش گیاهی جزیره را گیاهان علفی ودرختچه ای ودرختی تشکیل می دهند که با شرایط اقلیمی و زیستی این منطقه سازگارشده و بعضا ً برخی ازاین گونه ها درسالهای اخیر به جزیره آورده شده است .

گونه غالب جزیره نوعی درخت آکاسیا به نام Acasia tortilis می باشد که درتمام سطح جزیره پراکنده بوده وتعداد وتراکم آن درکف دره های بسیار زیادتر ازنواحی دیگر می باشد . این درختان که به نام آکاسیای چتری نیز معروف می باشد منبع اصلی تغذیه جبیرها درجزیره درفصول خشک می باشند . ازدیگر گیاهان جزیره می توان به درخت کهور پاکستانی یا Prosopis Juliflora اشاره نمود که درسالهای اخیر وارد جزیره شده است که به دلیل توانایی این گونه درمغلوب نمودن گونه آکاسیاس چتری وپوشاندن سطح جزیره در آینده ای نه چندان دورمی تواند خسارات جبران ناپذیری به حیات وحش جزیره که ازآکاسیای چتری به عنوان منبع اصلی تغذیه استفاده می کنند واردکند.

 

 

 

                                                                            

حیات وحش

 

پستانداران :

 

تنها پستانداربزرگی که درجزیره زیست می کند جبیر با اسم علمی Gazella dorcas می باشد که از زوج سمها بوده وجثه ای کوچکتر وظریفتر از آهو دارد .

شاخ درهردوجنس نروماده دیده می شود ولی شاخ جنس نر کمی بلندتر وکلفت ترازجنس ماده است . ازگیاهان علوفه ای – بوته ای وشاخ وبرگ درختان تغذیه می کند ودرجزیره فارو عمدتاً از درختان آکاسیای چتری تغذیه می کند.

طبق آمارهای موجودجمعیت آنها به کمتراز 100 راس نیز رسیده است . از دیگر پستانداران جزیره  می توان به یک نوع خارپشت به نام خارپشت ایرانی بانام علمی  paraedinusne pomalas اشاره نمودکه شبها به تعداد زیاد درنزدیکی سواحل وسطح جزیره زیست می کنند. جثه آنها به اندازه موش خانگی بوده ودارای خارهایی برسطح پشتی خود می باشند.

ازدیگر پستانداران جزیره می توان به خفاش میوه خوار بانام علمی  Rousettus aegypticus اشاره نمود.

 

پرندگان

جزیره فارور وکرانه های آن به علت قرارگرفتن درمسیر مهاجرت پرندگان دارای گونه های متنوع پرندگان مهاجربوده که برخی از آنها این جزیره رابه عنوان زیستگاه زمستان گذران یاتابستان گذران خودانتخاب می کنند ازجمله مهمترین این پرندگان می توان برخی از پرندگان شکاری مانند : شاهین و بالابان وهمچنین هوبره رانام برد.

ازمهمترین پرندگان بومی می توان به عقاب ماهیگیر بانام علمی pandion haliatus اشاره نمودکه درصخره های بلند مشرف به دریا اقدام به لانه سازی وجوجه آوری می نمایند . تعداد این پرندگان در حدود 7-5 جفت بوده ودراواخر زمستان تخم های خودرابه روی صخره های بلند ساحلی جزیره می گذارند.

 

 

 

خزندگان

مارجعفری ازجمله خزندگان خطرناک جزیره بود که دراین جزیره به وفور یافت می شود ازدیگر خزندگان جزیره می توان به مارمولک شنی ومارمولک  pristurus rupestrisنام برد که به وفور در جزیره یافت می شود.

لاک پشتهای دریایی نیز ازجمله خزندگان جزیره محسوب شده که عمدتاً مهاجر بوده وگاهاً تا 6000 کیلومتر مهاجرت می نمایند.

گونه های شناسایی شده لاک پشتان دریایی خلیج فارس ودریا ی عمان که دراطراف جزیره فارور نیز گاهاً مشاهده می شوند به قرارزیرند

  • لاک پشت عقابی Eretmochelys imbricate
  • لاک پشت سبز Chelonia mydas
  • لاک پشت قرمز Caretta caretta
  • لاک پشت زیتونی Lepido chelys opivacae
  • لاک پشت چرمی Dermochelys coriacea

 

 

آبزیان

ازگونه های خوراکی می توان به ماهی شیر ، سرخو، هامور ، خارو ، قباد ، حلوا ، نعیم ، شهری ، شوریده ، سنگسر و ... اشاره کرد و اره ماهی ، لقمه ، اسب ماهی ، مارماهی و .... جزوگونه های غیرخوراکی می باشند. وبیشتر جهت پوردماهی مورداستفاده قرار می گیرند.

وجود آبسنهای مرجانی باعث جذب ماهیان زینتی فراوانی مانند :

جراحی ، صندوق ماهی ، موش ماهی ، عروس دریایی ، خروس دریایی ، عروس زرد ، ملوان وپیکاسو و ...... شده است . آبزیانی نظیر کوسه ماهی ، دولفین ها ، ماهی مرکب ، خرچنگ های دریایی ، مارماهی ، صدفها و... ازجمله زیستمندان عمده آبهای ساحلی جزیره می باشند که به راحتی می توان آنها را مشاهده نمود.

 

حشرات

ازمهمترین حشرات جزیره می توان به انواع رتیل ها وعقربها وهمچنین انواع پروانه ها اشاره کرد.

 

هدف ومدیریت حفاظت :

 

  وجود گونه هایی مانند جبیر Gazella dorcas که جزو گونه های حمایت شده و درمعرض انقراض می باشد وهمچنین پرندگانی چون عقاب ماهیگیر pandion naliaetus که برروی درختان وصخره های ساحلی وپرتگاهی مشرف به دریا اقدام به لانه سازی می کنند. ونقش این جزیره به عنوان یکی از نقاط مطلوب برای تغذیه ، استراحت و تجدید قوای پرندگان مهاجر درحال عبوراز روی خلیج فارس وهمچنین انتخاب آن به عنوان زیستگاه زمستانه یا تابستانه ازسوی پرندگان به اهمیت مدیریت صحیح و حفاظت هرچه بیشتر ازاین جزیره می افزاید.

 

قابلیتهای منطقه :

  این جزیره به دلیل صخره های ساحلی و پرتگاههای مشرف به دریا عدم دسترسی آسان افراد به آن و تامین غذای موردنیاز به محیط امنی برای لانه سازی عقاب ماهیگیر تبدیل شده ، همچنین از آن به عنوان محلی مستعد زیست جبیرها ویک ذخیره گاه ژنی ومرکز پرورش طبیعی جبیر برای نقاط بحرانی دیگر استفاده می شود. علاوه برموارد بالا بدلیل عدم تعارضا ت زیستگاهی جهت امر پژوهشی نیزمناسب می باشد.

 

غمگین واحساسی

IMAGE دانلود آهنگ غمگین مادر از علی براتی اجرای غمگین از خواننده کرمانشاهی پخش انلاین...
IMAGE دانلود آهنگ فلک داد (فلک با من جفا کرد) مرتضی جوان   پخش انلاین  دلم دیوانه بود...
IMAGE دانلود آهنگ غمگین و احساسی مردن ، اجرایی احساسی از مهران مرآتی   پخش انلاین  بگو...
IMAGE دانلود آهنگ غمگین و احساسی زخمی از سینا گلزار   پخش انلاین  بیا ببین نبودنت چه...
IMAGE دانلود آهنگ میرم از این دنیای بی رحم از حمید امینی   پخش انلاین   گریه های شبونه من...

شروند و فایزخوانی

IMAGE شروه و فایزخوانی شماره 9     پخش انلاین          
IMAGE شروه و فایزخوانی شماره 8     پخش انلاین          
IMAGE شروه و فایزخوانی شماره 7     پخش انلاین          
IMAGE شروه و فایزخوانی شماره 6     پخش انلاین          
IMAGE شروه و فایزخوانی شماره 5     پخش انلاین          

آهنگ های لری

آهنگ های شمالی

IMAGE آهنگ نرم نرم وارش از امیر سیفی و میلاد هدایتی دانلود آهنگ مازندرانی جدید با...
IMAGE دانلود آهنگ جدید و بسیار زیبا و شنیدنی ازحمید جسمی   

نوستالژی

IMAGE دانلود آهنگ جدید و بسیار زیبا و شنیدنی ازحمید جسمی   

دانلود نرم افزار