محیط زیست استان هرمزگان

هرمزگان یک
IMAGE, منطقه حفاظت شده خور خوران اين منطقه در شرق منطقه حفاظت شده حراي قشم واقع شده است كه 2580 هكتار وسعت داشته و آخرين حد رويشگاهي مانگرو ها در منطقه مي باشد اين بخش آخرين حد غربي تالاب بين المللي  خور  خوران مي باشد كه از جنوب به خليج فارس واز شرق به منطقه حفاظت شده حرا و از غرب به...,
IMAGE,   منطقه حفاظت شده جزیره فارور   تاریخ حفاظت و سابقه آن :   درسال 1995 اسکات جزیره فارور رابه عنوان نمونه مطلوبی از جزایر صخره ای فرا کرانه ای خلیج فارس برای حمایت از کلنی های نسل آور پرستوی دریایی به شبکه تالابهای مهم خاورمیانه معرفی کرده و جایگاه حفاظت شده جزیره فارور دربین...,
هرمزگان دو
IMAGE, موقعیت ، وسعت ودامنه تغییرات ارتفاع منطقه : منطقه پرزوئیه درشمال شهرستان بستک، بین مختصات جغرافیایی ״6  ׳16 ˚ 27 الی ״00  ׳33 ˚27 عرض شمالی و ״18  ׳10 ˚54 الی ״24  ׳58 ˚54 طول شرقی  واقع شده است این منطقه از شمال و غرب به شهرستان لارستان در استان فارس، از جنوب به شهرستان بستک، از شرق به...,
هرمزگان سه
IMAGE,   پناهگاه حیات وحش شیدور   کلیات : جزیره شیدور با مساحت 98 هکتار در 170 کیلومتری شهر بندرلنگه و در مجاورت جزیره لاوان واقع شده است. این جزیره یکی از جزایر غیرمسکونی خلیج فارس می باشد که به دلیل  داشتن شرایط زیستگاهی و امنیتی مناسب در فصول بهار و تابستان زیستگاه امنی برای انواع...,
هرمزگان چهار
IMAGE, جزیره هرمز موقعیت جغرافیایی:جزیره هـــرمز در دهانه تنگه هرمــز، در مدخل ورودی خلیــج فارس از دریای عمان بین موقعیت جغرافیــایی"10 ' 25 ْ56 تا "8 '30 ْ56 طول شرقی و" 7 ' 2 ْ27 تا "25' 6 ْ27 عرض شمالی واقع شده است. راه دسترسی : فاصله جزیره هرمز تا بندرعباس 71/9 مایل دریایی ( 18 کیلومتر) تا جزیره قشم...,

تست

هرمزگان

پرزوئیه

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 • موقعیت ، وسعت ودامنه تغییرات ارتفاع منطقه :
 • منطقه پرزوئیه درشمال شهرستان بستک، بین مختصات جغرافیایی ״6  ׳16 ˚ 27 الی ״00  ׳33 ˚27 عرض شمالی و ״18  ׳10 ˚54 الی ״24  ׳58 ˚54 طول شرقی  واقع شده است
 • این منطقه از شمال و غرب به شهرستان لارستان در استان فارس، از جنوب به شهرستان بستک، از شرق به منطقه حفاظت شده هرمد و شهرستان بندر عباس منتهی می گردد. شهرستان بستک، بزرگترین مرکز تجمع انسانی و در عین حال مهمترین و نزدیکترین کانون اقتصادی – اجتماعی به منطقه پرزوئیه  شمار می آید. وسعت منطقه در حدود 140000 هکتار می باشد. بیش از 75 درصد مساحت منطقه را اراضی کوهستانی، صخره های مارنی، بریدگی های پی در پی، پرتگاه ها و دره های عمیق و دامنه های شیبداری تشکیل می دهند. در داخل منطقه، بعضاً در حد فاصل ارتفاعات تپه ماهور هایی با شیب ملایمتر وجود دارند. در بخش جنوبی و مساحت هایی از شمال منطقه، دشت های مشجر و تنکی وجود دارد. غالب روستا های منطقه دراین عرصه ها اسکان یافته اند. دامنه تغییرات ارتفاعی منطقه بین 375 و2216 متر از سطح دریا درنوسان است. این کمربند های ارتفاعی از بلندای میکروکلیما ها و زیستگاه های متفاوتی در منطقه شده اند.
 •  
 • وضعیت طبیعی :
 • سیمای کلی منطقه را اراضی پرعارضه وکوهستانی تشکیل می دهند. دشتهای شمالی وجنوبی حوزه وفواصل بین ارتفاعات را نیزتپه ماهورهای کم شیب فراگرفته است . کوه پردی با 2216 مترارتفاع، بلندترین قله این تشکیلات است. این منطقه از نظر ساختار زمین شناسی در واحد زاگراس چین خورده واقع شده و در حقیقت دنباله چین وشکن های منظم رشته کوه زاگرس جنوبی بوده و از تعدادی رشته کوه با قلل نه چندان مرتفع نظیر پردی، سیاه، بر و...  نیز دشت های پراکنده همچون دهنگ و فتوئیه تشکیل شده است.
 •  با توجه به گسترش زیاد تشکیلات هرمز که به صورت گنبد های نمکی رخ نموده اند. قسمت اعظمی از خاک وآب منطقه شوربوده وخاکهای سدیمی وسولون چاک پهنه وسیعی ازآنرا پوشانده است  ازاین رو روستاهای گوشه وکنار ازطریق آب انبارهای سنتی به جمع آوری آب باران پرداخته وبه مصرف شرب می رسانند.
 • اقلیــم حاکم برمنطقه گرم وخشک بوده ومیانگین سالانه درجه حرارت درآن 27 درجه سانتیگراد می باشد موسم بارندگی عمدتاً زمستان و خصوصا ً ماههای دی وبهمن می باشد. به هنگام بارش، آبراهه های دامنه شمالی ارتفاعات مرکزی منطقه، رودخانه بنگره وآبراهه های دامنه ارتفاعات مرکزی منطقه، رودخانه شور را تغذیه می کنند.
 • پوشش گیاهی :
 • جامعه گیاهی این منطقه ازطیف متفاوتی از گونه های گرمسیری وسردسیری دربخشهای دشتی وکوهپایه ای میان بند وارتفاعات برخوردارمی باشد ازاین رو واجد تنوع گیاهی بسیار بالایی است. این تنوع قبل از هر چیز مدیون تغییرات ارتفاعی و به تبع شرایط اقلیمی است. به همین دلیل مجموعه ای از درختان و درختچه ها و گیاهان گرمسیری با خاستگاه خلیج عمانی و گونه های گرمسیری ایران _ تورانی را در یکجا در خود جمع کرده است.
 • درگستره دشتها تادامنه های کم ارتفاع عناصر خلیج عمانی با تشکیل جامعه چیره کنار، کهور و آکاسیا تورتیلیس بخوبی خودرا نشان داده اند. استبرق ، گیشدر ، فرفیون، گز و.... ازدیگر گیاهان همراه این تیپ می باشند. دومین تیپ گیـاهی منطقه را تیپ میان بند تشکیل می دهد که به گونه های غالب قیچ، ناترک ، انجیر وگون اختصاص دارد . ازدیگر ترکیبات این تیپ می توان به گونه های بادامک، شکرتیغال، پنیرک، درمنه دشتی، ریش بز، ترشک و... اشاره کرد.
 • تیپ نهایی که درارتفاعات مشهوداست به گونه های با لشوش آبنوس ، انواع گون ونیز درمنه کوهی ، بنه، بادام کوهی واجتماعات باشکوه ارس اختصاص دارد . ازدیگرعناصر این تیپ گیاهی می توان مهرخوش ، مهرتلخ، آنغوزه، ریش بز، تنگرس و کبکم  رانام برد.
 • حیات وحش :
 • منطقه شکار ممنوع پرزوئیه باتوجـه به توپوگرافی خاص خود که از دشتها ، دامنه ها ، تپه ماهورها ، دره ها و ارتفاعات صخره ای تشکیل شده ، زیستگاههای مختلفی رابرای حیات وحش فراهم کرده است . تنوع زیستی آن به گونه ای است که هم می توان گونه های دشت زنی نظیر جبیر را دید وهم گونه های کوه زی نظیر قوچ ومیش وبز و پاژن رامشاهده کرد. ازسایر گونه های این منطقه می توان ازشغال ، کفتار ، گرگ وروباه نام برد.
 • تنوع پرندگان خشکزی منطقه نیز حائز اهمیت است . انواع پرندگان بزرگ شکاری حمایت شده نظیر کرکس ، دال سیاه ، قرقی ، انواع پرندگان قابل شکار همچون تیهو ، کبک ، انواع پرندگان سبکبال کوچک نظیر سنگ چشم ها ، شهدخور ، چلچلک ، دارکوبها ، سهره ها و ... دراین منطقه بسرمی برند.
 •  
 • قابلیت های منطقه:
 • به دلیل دامنه تغییرات زیاد این منطقه از تنوع زیست گاهی و پوشش گیاهی بسیار مناسبی برخورداربوده و همین امر سبب تنوع زیستی خوبی شامل گونه هایی نظیر قوچ و میش و کل وبز و همچنین گونه های دیگری مانند شغال، کفتار، گرگ، روباه و .... گردیده است.
 • این منطقه از نظر گونه های پرندگان نیز از تنوع بسیار خوبی برخوردار است از پرندگان این منطقه می توان به کرکس، دال سیاه، قرقی و انواع پرندگان قابل شکار نظیر تیهو، کبک، جیرفتی و سایر گونه های دیگر اشاره نمود از قابلیت های دیگر منطقه می توان جلب اکوتوریست و ارزش های بالای طبیعی برای گردشگران اشاره کردو همچنین وجود ارتفاعات بلند در این منطقه عاملی در جهت توجه بیشتر دوست داران طبیعت و کوهنوردان به این منطقه بوده است.
 • مشکلات منطقه:
 • با توجه به ارتفاعات زیاد، صخره ای  و صعب العبور بودن و محدودیت های آبی این منطقه، تجمع چشمگیر انسانی و مرکزیت شهری در این منطقه یافت نمی شود و در نتیجه این منطقه از مشکل دامداری در امان است و قابلیت کمتری جهت تبدیل شدن به اراضی کشاورزی دارد. با توجه به این نکات می توان گفت از مشکل چندانی جهت حفاظت برخوردار نیست.
 •  
 •  
 •  
 •  

غمگین واحساسی

IMAGE دانلود آهنگ غمگین مادر از علی براتی اجرای غمگین از خواننده کرمانشاهی پخش انلاین...
IMAGE دانلود آهنگ فلک داد (فلک با من جفا کرد) مرتضی جوان   پخش انلاین  دلم دیوانه بود...
IMAGE دانلود آهنگ غمگین و احساسی مردن ، اجرایی احساسی از مهران مرآتی   پخش انلاین  بگو...
IMAGE دانلود آهنگ غمگین و احساسی زخمی از سینا گلزار   پخش انلاین  بیا ببین نبودنت چه...
IMAGE دانلود آهنگ میرم از این دنیای بی رحم از حمید امینی   پخش انلاین   گریه های شبونه من...

شروند و فایزخوانی

IMAGE شروه و فایزخوانی شماره 9     پخش انلاین          
IMAGE شروه و فایزخوانی شماره 8     پخش انلاین          
IMAGE شروه و فایزخوانی شماره 7     پخش انلاین          
IMAGE شروه و فایزخوانی شماره 6     پخش انلاین          
IMAGE شروه و فایزخوانی شماره 5     پخش انلاین          

آهنگ های لری

آهنگ های شمالی

IMAGE آهنگ مازندرانی بی قراری با صدای ولی قاسمی دانلود آهنگ مازندرانی جدید با خوانندگی...
IMAGE آهنگ مازندرانی قشنگ یار و خانم از وحید وطنی دانلود آهنگ مازندرانی جدید با...
IMAGE آهنگ نرم نرم وارش از امیر سیفی و میلاد هدایتی دانلود آهنگ مازندرانی جدید با...
IMAGE دانلود آهنگ جدید و بسیار زیبا و شنیدنی ازحمید جسمی   
IMAGE  دانلود آهنگ جدید محمد اسمعلی به نام درد سر Download New Song By Mohamad Esmali Called Dardesar www.relaxcenter.ir...

نوستالژی

IMAGE یار مه     مرشد   پخش انلاین
IMAGE دانلود آهنگ جدید و بسیار زیبا و شنیدنی ازحمید جسمی   
IMAGE ای شمع تومسوز   پخش انلاین
IMAGE ابراهیم منصفی پخش انلاین

دانلود نرم افزار