سلام دوست عزیز خوش اومدی

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Most Popular

لب تاپلب تاپ
۱۳۹۲-۰۸-۲۳ ۱۳:۲۰:۱۰الکترونیک385 تومان
طرفدار دکوراسیون داخلی منزل سیاه و سفید هستید ؟ ما مجموعه ای از اتاق های تک رنگ ...
دنیا دوروزن

 خوشبخت بشی عزیزم بره خدا به همراتمه طاقتم تموم بو که خیلی وقتن تنهام🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 باور بکن مفهمیمه از همون اوایل که نادونی چطورن حال و هوای عاشق 🌹🌹🌹🌹🌹🌹...
🌹🌹🌹🌹🌹

 یه روز بهم اتگو. اگرچه دیره دل دگه پس رفته. که ناگزیره شاید نفهمی تو خرابم اتکه همو یکم. دل خوشیم پری ره 🌹🌹🌹🌹🌹 کاشکی دووم شوا دل خرابت همیشه با نه. تکه بی مه...
شعر و دکلمه

نگاهم مکون ووستادم دلم سندوق چه ی دردن لووم ساکتن از غصه هوای حال مه سردن 🌹🌹🌹🌹🌹 چقدر نشتم گریه امکه دلم اروم نبو بازم اگه دست خودم هسته مگوفت دل بی کسی...
شعر و دکلمه

 وقتی تگو بی مه که با مه هستیفکر منکه. یه روز بگم که پستی خودت تفهمی حس و حال قلبم بی چه ولت که بی مه.بی چه رفتی 🌹🌹🌹🌹🌹 بسن دروغ بسن فریب وحیله ای که یه مدت هستری...

شعر و دکلمه

 خوشبخت بشی عزیزم
 بره خدا به همرات
مه طاقتم تموم بو
 که خیلی وقتن تنهام
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
 باور بکن مفهمی
مه از همون اوایل
 که نادونی چطورن
 حال و هوای عاشق

🌹🌹🌹🌹🌹🌹
دل خوشی که خستن
حقیقتی که زورن
آون چه که باور اتهه
باوربکن دروغن

🌹🌹🌹🌹🌹🌹
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
🌹🌹🌹🌹🌹🌹

بعد تو دیدنی نن
غروب کنار ساحل
 دگه به کافه رفتن
نین حس وحالت صابق
🌹🌹🌹🌹🌹🌹
 دگه تموم حرفوت
حتی خوشش دروغن
 تموم ابو یه روزی
 دنیا فقط دو روزن
 🌹🌹🌹🌹🌹🌹
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
 🌹🌹🌹🌹🌹🌹
 دل خوشی که خستن
حقیقتی که زورن
 آون چه که باور اتهه
باوربکن دروغن

اسد  شهبازی

 یه روز بهم اتگو. اگرچه دیره
 دل دگه پس رفته. که ناگزیره
 شاید نفهمی تو خرابم اتکه
 همو یکم. دل خوشیم پری ره
 🌹🌹🌹🌹🌹
 کاشکی دووم شوا دل خرابت
 همیشه با نه. تکه بی مه ساکت
چطو همو لحظه که رفتم از تو
 باید بیی به مه بگی موا بت
 🌹🌹🌹🌹🌹

مه ناتونم درک بکنم.ایطوری

زمان ارفتن. نادنم چطوری

به خودمم غریبه حس اکردم

کاش یکی به مه جمع بکن یه طوری

🌹🌹🌹🌹🌹
 داغونم اتکه با مرام تلخت
 بازم دلم که تو مسیر قلبت
 حالا دگه نه با توام نه با او
 باخودمم نم. بره ناز شصتت
 🌹🌹🌹🌹🌹
 ای زندگی زندگی نن خدایی
 با یکی هستی از یکی جدایی
 مثل دوراهی تو مسیر راهن
 خنده ی تلخی از سر تباهی

اسد شهبازی